Materi

Bidang Tali Temali 

Dalam tali temali kita sering mencampuradukkan antara tali, simpul dan ikatan. Hal ini sebenarnya berbeda sama sekali. Tali adalah bendanya. Simpul adalah hubungan antara tali dengan tali. Ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya, misal kayu, balok, bambu dan sebagainya.


Macam simpul dan kegunaannya

1. Simpul ujung tali

Gunanya agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas

2. Simpul mati

Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang sama besar dan tidak licin

3. Simpul anyam

Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering

4. Simpul anyam berganda

Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan basah

5. Simpul erat

Gunanya untuk memendekkan tali tanpa pemotongan

6. Simpul kembar

Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang sama besarnya dan dalam keadaan licin

7. Simpul kursi

Gunanya untuk mengangkat atau menurunkan benda atau orang pingsan

8. Simpul penarik

Gunanya untuk menarik benda yang cukup besar

9. Simpul laso


Untuk gambar macam-macam simpul dapat dilihat di bawah ini
Macam Ikatan dan Kegunaannya

1. Ikatan pangkal

Gunanya untuk mengikatkan tali pada kayu atau tiang, akan tetapi ikatan pangkal ini dapat juga

digunakan untuk memulai suatu ikatan.

2. Ikatan tiang

Gunanya untuk mengikat sesuatu sehingga yang diikat masih dapat bergerak leluasa misalnya

untuk mengikat leher binatang supaya tidak tercekik.

3. Ikatan jangkar

Gunanya untuk mengikat jangkar atau benda lainnya yang berbentuk ring.

4. Ikatan tambat

Gunanya untuk menambatkan tali pada sesuatu tiang/kayu dengan erat, akan tetapi mudah untuk melepaskannya kembali. Ikatan tambat ini juga dipergunakan untuk menyeret balik dan bahkan ada juga dipergunakan untuk memulai suatu ikatan.

5. Ikatan tarik

Gunanya untuk menambatkan tali pengikat binatang pada suatu tiang, kemudian mudah untuk

membukanya kembali. Dapat juga untuk turun ke jurang atau pohon.

6. Ikatan turki

Gunanya untuk mengikat sapu lidi setangan leher

7. Ikatan palang

8. Ikatan canggah

9. Ikatan silang

10. Ikatan khaki tiga


Untuk gambar macam-macam ikatan dapat dilihat di bawah ini.

Sandi-sandi Pramuka

Sandi A=N
Kunci A=N


CONTOH : CENZHXN dibaca PRAMUKA

Sandi A=Z

CONTOH

I F W B dibaca RUDY

Sandi Angka

a = 1
b = 2
c = 3
d = 4
e = 5
f = 6
g = 7
h = 8
i = 9
j = 10
k = 11
l = 12
m = 13
n = 14
o = 15
p = 16
q = 17
r = 18
s = 19
t = 20
u = 21
v = 22
w = 23
x = 24
y = 25
z = 26

Contoh :

16 18 1 13 21 11 1
P R A M U K ASandi Kotak 1

Sandi Kotak 2

Sandi Kotak 3

Sandi Gudep Sedia


Sandi Koordinat


Sandi Morse

E = .      T = _             R = ._.      F = .._.
I = ..      M = _ _         K = _._     L = ._..
S = ...    O = _ _ _       W = ._ _   Q = _ _._
H = ....   KH = _ _ _ _ G = _ _.   Y = _._ _
A = ._    N = _.            C = _._.   X = _.._
U = .._   D = _..            J = ._ _ _ P =._ _.
V = ..._  B = _...           Z = _ _ ..  


Sandi Rumput


Sandi Braille


Sandi Semaphore2 komentar:

  1. macam ikatan yang anda publish kan semuanya copas dari blog pramuka lain, ada bagusnya anda buat model ikatan itu dari awal sampai akhir dengan menggunakan program corel draw.

    BalasHapus